Byggboom, hållbar industri och energiomställning – Skellefteå investerar mest i Sverige

Skellefteå är inne i en tillväxtperiod som kommunen inte skådat på över 20 år. I kommunen är förändringen stor just nu med nya huskroppar, etablering av stora industrier och bidrag till en hållbar omställning. Det som händer i norra Sverige just nu bryter mot tidigare utveckling och gamla invanda föreställningar. En ny berättelse skapas.